Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur via de website: onder elke module bevindt zich een inschrijvingslink. Als dit niet mogelijk is, kan u telefonisch inschrijven op het telnr. 03/775.82.83. of een mail sturen naar info@cian-be.com

Betaling gebeurt per overschrijving of cash aan de lesgever bij het begin van de lesdag of lessenreeks.

Vermeld bij inschrijving:
– of je cash wil betalen op de eerste cursusdag
– of je een factuur wenst en na ontvangst hiervan betaalt

Geef in dat geval je facturatieadres en eventueel BTW nummer mee.
Aanvraag van factuur kan enkel gebeuren bij inschrijving.
Omwille van administratieve redenen kunnen we latere aanvragen niet meer verwerken.

En verder dient u te weten:

  1. Deelname wordt genoteerd in rangorde van aanmelding
  2. Wij vragen tijdig in te schrijven. Jouw inschrijving kan bepalend zijn of een activiteit doorgaat of geannuleerd wordt.
  3. Wie inschrijft, ontvangt een bevestiging. Enkele dagen voor de aanvang wordt de laatste noodzakelijke praktische info  per mail toegestuurd.
  4. Wegbeschrijvingen vind je hier.

Annulatie

  1. Cian behoudt het recht om een cursus of activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht en het door jou overgemaakte bedrag storten wij terug.
  2. Enkel een annulatie van 1 week op voorhand is geldig. Is de tijd korter, dan wordt het volledige cursusbedrag overgemaakt op Cianrekeningnummer BE80 001-5205506-77. De syllabus wordt u na ontvangst van het bedrag toegestuurd en u kan bij een volgende programmatie opnieuw inschrijven voor deelname zonder betaling.