Integrale aromazorg

Aromazorg als complementaire zorg.   Vaardigheidsprogramma  met Veerle Waterschoot

 Het gebruik van essentiële oliën en hydrolaten levert een belangrijke en waardevolle bijdrage aan het comfort van de zorgontvanger, chronisch zieke, palliatieve patiënt, personen met dementie, met een beperking,.…en eveneens aan de zorgverstrekker.
Complementaire zorg is het uitgangspunt en alle deelaspecten van zorg komen aan bod: aromazorg voor fysieke problemen, psychische en spirituele begeleiding en sociale ondersteuning. Dit wordt toegelicht aan de hand van casusbesprekingen en onderbouwd met veel praktijk. Ook de praktische implementatie van aromazorg in de keuze voor comfortzorg wordt besproken. Deze interactieve vorming reikt velerlei tools aan en is vooral gericht op integratie ervan in het huidige werkveld, bewust van de problematiek ” tijd en geld”.

Programma voor het totale traject 

1) Scheppen van sfeer in verschillende contexten. Zorg voor de ademhaling. Aromazorg voor het sociaal welbevinden.

2) Aromazorg via en voor de huid: aromatisch zorgbad ( lig/voet/armbad) en aromatische massage: hun waarde als contactmoment, hun waarde als zorg bij pijnen, hun waarde voor ontspanning en rust. Protocol voor aromawondzorg,

3)Emotioneel welbevinden, ondersteuning voor goede nachtrust. Zelfzorg voor de zorgverlener.

Praktische organisatie van de  implementatie van aromazorg in de keuze voor comfortzorg.

De opleidingsdagen verlopen interactief.

Doelgroep: verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten,mantelzorgers en alle geïnteresseerden die aromazorg willen toepassen
bij ouderen, chronisch zieken, palliatieve patiënten, mensen met dementie,…

Data van de driedaagse opleiding

Aanmelden: