voor kinderen van nu

Met Veerle Waterschoot

Dit programma is ontstaan uit:

 • fascinatie voor het groeiproces van kinderen en jongeren.
 • combinatie van onze ervaringen als ouder, therapeut en leerkracht.
 • de wens om “onze” kinderen tot gelukkige mensen te laten opgroeien.
 • het besef dat steeds meer kinderen een specifieke begeleiding nodig hebben
 • begrip voor de uiteenlopende, soms veeleisende taken van de leerkrachten.

Alle vaardigheden die u aangereikt krijgt zijn er op gericht de gevoeligheid en het anders-zijn van elk kind te benutten tot een kracht.

Deze opleiding reikt je velerlei tools aan in combinatie met het gebruik van essentiële oliën:

 • concentratie versterken en/of hernieuwen.
 • spanningen loslaten.
 • emoties ondersteunen en begeleiden (herkennen, erkennen, ervaren, loslaten).
 • eigen energie versterken.
 • bewust omgaan met lichaamstaal, b.v. overprikkeling herkennen en begeleiden.
 • rustpunten en harmonie installeren.
 • indrukken en/of nieuwe leerinhoud verwerken.
 • Integratie van linker -en rechter hersenhelft bevorderen.
 • hoe geuren als ankers werken.
 • een letterlijk zuivere, aangename en heldere sfeer scheppen in het klaslokaal.

Iedere persoon die etherische oliën integreert in zijn leer- en werkgebied ervaart een verhoging van levenskracht en levensvreugde.

Meerwaarde van essentiële of etherische oliën in het leer- en studieproces.

 • Ze werken rechtstreeks in op het limbisch systeem, meer specifiek op de amandelkernen (amygdala), die de emotionele kleur van een herinnering registreren en op de hippocampus die de feitelijke indrukken in kaart brengt en ze in een betekenisvol geheel plaatst (gebeurtenissen onder woorden brengen).
 • Als gevolg van een goede samenwerking tussen de amandelkernen en de hippocampus ontstaat er een goede verbinding met de neo-cortex. Het verwerken van impulsen (mentale, emotionele, energetische…) gebeurt makkelijker en efficiënter.
 • De hedendaagse uitdagingen (bv.prestatiedruk, stresshantering, hooggevoeligheid,…) waarmee zowel kind, leerkracht en ouders vaak te maken krijgen, worden hierdoor op een doeltreffende, creatieve en interactieve manier de hand gereikt

Leerlingen begeleiden met essentiële oliën is makkelijk te implementeren, geeft een nieuwe dimensie aan het leer- en begeleidingsproces en schept meer tijd voor de dagdagelijkse taken.

Voorwaarde tot deelname: er is geen voorkennis van aromatherapie vereist.

Praktijkdag met de geselecteerde aromakit
Datum: 23 mei 2017
Tijdstip: 9.00u-16.00u
Prijs: … euro voor particulieren, … euro voor organisaties en ondernemingen.
Inbegrepen: syllabus, volgkaarten, drank, versnapering. Vrijblijvend maar sterk aanbevolen aan interessante aankoopprijs : aromakit 10 specifiek geselecteerde essentiële oliën van 10 ml. in houten kistje aan 80 euro

Locatie:’t Verhaal- Burcht
Inschrijven

Extra informatie:

Deze opleiding wordt ook op maat verzorgd voor schoolprojecten, studiedagen, bijscholingsmodules, CLB begeleiding, oudergroepen,…
Praktijkdagen in de klas of met een groep leerkrachten ter kennismaking of als verdieping van een vormingsdag.
Halve dag: 3 uren.
Hele dag: 6 uren.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met
Veerle Waterschoot
03/775.82.83
info@cian-be.com

 
Inschrijven